1) Apakah nama surah tersebut? a) Al-Balad b) At-Tin c) Az-Zaitun d) Al-Insan 2) Apakah nama surah tersebut? a) Asy-Syams b) Asy-Syarhu c) Ad-Dhuha d) Al-Lail 3) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ..................... a) بَنَهَا b) يَغْشَهَا c) زَكَّهَا d) سَوَّهَا 4) فَأَلْهَمَهَا .................... وَتَقْوَهَا a) ثَمُوْدُ b) فَعَقَرُوْهَا c) دَسَّهَا d) فُجُوْرَهَا 5) Berikut adalah amalan yang baik dilakukan pada Malam Lailatul Qadar KECUALI a) Mengerjakan solat-solat sunat b) Bertadarus Al-Quran c) Berbelanja di pasar malam d) Membaca tafsir Al-Quran 6) Pengajaran Surah Al-Qadr adalah seperti berikut kecuali a) Melakukan ibadat sunat pada bulan Ramadhan sahaja b) Kita hendaklah sentiasa menghayati isi kandungan Al-Quran c) Kita hendaklah merebut peluang mendapatkan rahmat Allah d) Hendaklah perbanyakkan beribadah kepada Allah pada sepuluh malam akhir Ramadhan 7) Surah Ad-Dhuha ada ........................ ayat a) Sembilan b) Sepuluh c) Sebelas d) Dua belas 8) Huruf Izhar Halqi ialah................... a) ه ح خ د ذ ز b) ء ه ح خ ع غ c) ع غ ف ق ك ل d) ء ه خ ع غ د 9) Huruf Idgham Ma'al Ghunnah ialah.................... a) ي و م ن b) ي م ر ل c) ر ل d) ب 10) Huruf Idgham Bila Ghunnah ialah.................... a) ب b) ر ل c) ي و م ن d) ء ه ع غ ح خ 11) Huruf Iqlab ialah.................... a) ي b) ء c) ا d) ب 12) Berikut adalah sebab-sebab berlakunya rasuah kecuali............................... a) Tidak dapat mengawal diri b) Tidak takut azab Allah c) Takut azab Allah d) Berkeinginan hidup mewah 13) Rasuah ialah sesuatu ....................... yang diberilan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar a) pemberian b) cacian c) hinaan d) pujian 14) Pengajaran daripada Hadith "Hindari Rasuah adalah seperti berikut kecuali .......................... a) Rasuah menyebabkan sesebuah negara menjadi kucar kacir b) Rasuah menyebabkan kezaliman berlaku di kalangan masyarakat c) Mereka yang terlibat dengan rasuah akan dilaknat oleh Allah d) Rasuah adalah dibenarkan jika ada kepentingan diri 15) سمع bermaksud Allah..................... a) Maha Mengetahui b) Maha Mendengar c) Maha Melihat d) Maha Adil 16) Tidak boleh mendengar adalah sifat mustahil bagi Allah a) Betul b) Salah 17) Basar adalah bermaksud............. a) Allah Maha Melihat b) Allah Maha Adil c) Allah Maha Mengetahui d) Allah Maha Mendengar 18) Kita ................... beriman bahawa Allah Maha Melihat benda yang tidak dapat dilihat oleh manusia a) Wajib b) Sunat c) Harus d) Haram 19) Kesan meyakini Allah Al-Hasib ialah seperti berikut kecuali............... a) Menjauhi maksiat b) Menjadi individu yang tekun dan beramal soleh c) Menjadi hamba yang sombong dan angkuh d) Hidup disayangi Allah 20) Solat Aidilfitri ialah solat sunat ...................... yang dilakukan pada ........................ a) 4 rakaat, 1 Syawal b) 2 rakaat, 10 Zulhijjah c) 2 rakaat, 1 Syawal d) 4 rakaat, 10 Zulhijjah 21) Hikmah Solat sunat 2 Hari Raya adalah.................. a) Melahirkan masyarakat yang pentingkan diri b) Menjadikan permusuhan sesama masyarakat c) Melaksanakan perkara yang dibenci Allah d) Melahirkan rasa syukur atas nikmat kurniaan Allah 22) Solat Jenazah dilakukan setelah selesai mayat dimandikan a) Betul b) Salah 23) Perjanjian Hudaibiyyah dinamakan bersempena dengan nama ............................. termeterainya perjanjian ini. a) burung b) tempat c) manusia d) unggas 24) Kesan Perjanjian Hudaibiyyah adalah seperti berikut kecuali................... a) Islam tersebar secara terang-terangan tanpa halangan b) Orang bukan Islam dilarang bermuamalat dengan orang Islam c) Semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam d) Dapat mengelakkan pertumpahan darah 25) Berikut adalah hikmah Perjanjian Hudaibiyyah kecuali.............. a) Mengamalkan sikap toleransi b) Pemimpin dapat menyelesaikan masalah secara rasional c) Masyarakat sentiasa mentaati pemimpin yang taat perintah Allah d) Hidup kucar-kacir dan terancam 26) Pembukaan Kota Mekah dikenali juga sebagai..................... a) Baiatul Ridhwan b) Silaturrahim c) Fathul Kaabah d) Fathul Makkah 27) Antara berikut adalah BUKAN iktibar Pembukaan Kota Mekah a) Sentiasa membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu pekerjaan b) Menuntut Ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana Ilmu dapat menyelamatkan kita daripada dakyah musuh c) Orang Islam semakin terancam d) Sentiasa bersyukur atas nikmat Allah 28) Strategi pertama Nabi Muhammad SAW setelah menakluki Kota Mekah ialah ......................... negara Islam dan membentuk masyarakat mengikut cara Islam a) membersihkan b) mengukuhkan c) menyatukan d) menghapuskan 29) Persaudaraan Islam dapat .......................... dengan imenjalinkan silaturrahim sesama kaum a) disimpulkan b) dikukuhkan c) dipisahkan d) dihapuskan 30) Kesan dakwah Rasulullah SAW adalah seperti berikut kecuali.................... a) Pengaruh Islam semakin berkembang luas di Tanah Arab b) Negara Islam semakin kukuh c) Setiap Muslim berkorban mempertahankan kesucian Islam d) Umat Islam kurang mantap Aqidahnya 31) Musyrikin Mekah tidak berpuas hati melihat kejayaan Islam membuka Kota Mekah a) Betul b) Salah 32) Kelebihan beradab semasa rehlah adalah seperti berikut kecuali............ a) Meningkatkan keimanan di jiwa b) Boleh menenangkan fikiran c) Merangsang kecerdasan minda d) Dibenci oleh masyarakat 33) Berniat rehlah kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadah. a) Betul b) Salah 34) Akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar adalah seperti berikut kecuali a) Ekosistem tidak stabil b) Kelestarian alam terus terpelihara c) Pencemaran air d) Tanah dan bukit terhakis 35) Berikut adalah aktiviti-aktiviti memelihara alam sekitar kecuali a) Penyediaan tong kitar semula b) Pokok bunga dan pasu ditanam dengan baik c) Sampah berteraburan di sekitar luar rumah d) Projek 'Mini Garden' di sekolah bagi keceriaan sekolah dan ekosistem terpelihara

UJIAN BULANAN PENGGAL KEDUA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?