1) Foly-tasd ! 1,4,7,....... a) 10,13,16,... b) 9,11,13, ... c) 8,10,12,... 2) Foly-tasd! 20,16,12, ....., ...., ..... a) 10, 6, 2  b) 10, 8, 6  c) 8, 4, 0 3) Me-lyik szám a 18 ki-seb-bik szám-szom-széd-ja? a) 19 b) 16 c) 17 4) Me-lyek az egy-je-gyű pá-ros szá-mok?  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,12 a) 1,3,7,9 b) 4, 6, 8 c) 4, 6, 8, 12 5) 15 legyen ! a) 8+5 b) 6+8 c) 6+9 d) 2+9 6) 13 le-gyen ! a) 2+8 b) 3+9 c) 5+6 d) 4+9 7) 16 le-gyen! a) 8+9 b) 9+7 c) 11+7 d) 12+5 8) 7 legyen! a) 11-5 b) 13-8 c) 19-11 d) 16-9 9) 8 le-gyen! a) 14-7 b) 17-9 c) 11-4 d) 15-8 10) 9 le-gyen! a) 12-4 b) 20-13 c) 18-9 d) 15-7 11) 12-nél 8-cal több le-gyen! a) 19 b) 20 c) 4 d) 16 12) 18-nál 6-tal ke-ve-sebb le-gyen! a) 11 b) 13 c) 24 d) 12 13) 6 + * = 14 a) 20 b) 9 c) 6 d) 8 14) * + 4 = 11 a) 9 b) 7 c) 15 d) 14 15) 12 - * =3 a) 9 b) 15 c) 4 d) 14 16) * - 5 = 9 a) 4 b) 17 c) 16 d) 14 17) 11 + 3 < * < 20 - 3 a) 14,16 b) 14,15,16,17 c) 15,16 18) 19 - 12 > * > 11 - 8 a) 8, 9, 10 b) 6, 5, 4 c) 7, 6, 5, 4, 3 19) 19 - 4 < * > 12 + 4 a) 14,15,16,... b) 16,17,18... c) 17,18,19,20, ,.... 20) A pók-nak 8 lá-ba van, a ka-ti-cá-nak pe-dig 6. Hány lá-buk van ösz-sze-sen? Me-lyik a jó meg-ol-dá-si terv? a) 6 <8 = b) 8 + 6 = c) 8 - 6 = 21) 20 bé-ka ül a fo-lyó-par-ton. E-lő-ször 4, u-tá-na pe-dig 8 be-ug-rik a víz-be. Hány bé-ka ma-rad a par-ton? Hogy szá-mo-lod ki? a) 20 - 4 + 8 = b) 20 - 4 = c) 20 - 4 - 8 = 22) Az ál-lat-ke-res-ke-dés-be 6 hör-csö-göt és 7-tel több pa-pa-gájt vit-tek. Hány ál-la-tot vit-tek ösz-sze-sen a ke-res-ke-dés-be? Hogy szá-mo-lod ki? a) 6 + 7 = b) 13 + 7 = c) 6 + 13 =

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?