1) Ποιος χρόνος αναφέρεται στο παρελθόν; a) Ενεστώτας b) Αόριστος c) Παρακείμενος d) Υπερσυντέλικος 2) Είχα μαγειρέψει: Σε ποιο χρόνο βρίσκεται το ρήμα; a) Αόριστος b) Εξακολουθητικός Μέλλοντας c) Υπερσυντέλικος

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?