Justynian Wielki - Cesarz Bizancjum, Mahomet - Prorok Religii Arabów, Chlodwig - Król Franków, Karol Wielki - Król Państwa Karolińskiego, Otton I - Król Niemiec i Italii, Cesarz Rzymski, Cyryl i Metody - Apostołowie, 496 - Chrzest Franków, 622 - Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, 800 - Karol Wielki Cesarzem, 843 - Traktat w Verdun, 1054 - Rozłam Chrześcijaństwa, Ikona - Pisana na drewnie, przekaz religijny, Islam, Koran i Meczet - Religia, Pismo Święte i Świątynia Arabów, Monarchia Patrymonialna - Państwo-dziedziczna własność, Cyrylica i Głagolica - alfabety,

HISTORIA kl 5 dział 4

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?