1) apabila ketika berdiskusi ada perbedaan pendapat, kita harus ..... pendapat teman a) membiarkan b) menghargai c) membantah d) mencela 2) kita hendaknya bersikap ... kepada orangtua, guru, teman dan masyarakat a) santun b) menolong ketika berada dalam kesulitan c) rendah hati d) semua benar 3) diantara sikap anak yang menghargai temannya adalah tidak .... temannya a) merendahkan b) memperdulikan c) menghargai d) mengajak 4) salahsatu contoh sikap yang termasuk akhlak mulia, kecuali .... a) mencela teman b) membantu teman c) rendah hati d) menghargai teman 5) kita harus mempraktikkan sikap sopan santun dari sejak ..... a) masa tua b) masa kanak-kanak c) masa remaja d) masa balig 6) sikap santun dan menghargai teman akan menciptakan suasana ..... a) damai b) rusuh c) buruk d) menyenangkan 7) mengamalkan sikap santun harus ... a) sekali saja b) terus menerus c) setahun sekali d) seumur hidup 8) surah dalam al-Quran yang menerangkan Allah Maha penyantun dan penyayang adalah ... a) Al-Hadid ayat 6 b) Al- Hadid ayat 7 c) Al-Hadid ayat 8 d) Al-Hadid ayat 9 9) Surah dalam alQUran yang menerangkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orangtua adalah ..... a) Luqman ayat 13 b) Luqman ayat 14 c) Luqman ayat 19 d) Luqman ayat 20 10) anak yang bersikap santun dan menghargai teman akan .... oleh temannya a) dijauhi b) disenangi c) dikucilkan d) dihina

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?