1) Τα κορίτσια όφειλαν να γίνουν άξιες μητέρες. a) True b) False 2) Τα παιδιά στη Σπάρτη ζούσαν με την οικογένειά τους μέχρι να γίνουν είκοσι χρονών. a) True b) False 3) Η ζωή στην Σπάρτη ήταν πολυτελής. a) True b) False 4) Τα παιδιά ζούσαν σε ομάδες. a) True b) False 5) Η πόλη αναλάμβανε τα παιδιά από επτά ετών για να τα εκπαιδεύσει. a) True b) False 6) Οι Σπαρτιάτες ήταν Δωριείς. a) True b) False 7) Τα κορίτσια δεν χρειάζονταν καθόλου εκπαίδευση. a) True b) False 8) Οι άντρες έπρεπε να γίνουν καλοί στρατιώτες. a) True b) False 9) Η Σπάρτη έμοιζε με στρατόπεδο. a) True b) False 10) Οι Σπαρτιάτες δεν πειθαρχούσαν στους νόμους. a) True b) False 11) Τα παιδιά δεν μάθαιναν ποτέ μουσική και χορό. a) True b) False 12) Τα κορίτσια έπρεπε να αποκτήσουν δυνατό σώμα και ηθικό χαρακτήρα. a) True b) False 13) Τα παιδιά ήταν προστατευμένα και καλομαθημένα. a) True b) False 14) Τα παιδιά μάθαιναν να υπομένουν τη σκληρή ζωή και τις κακουχίες. a) True b) False 15) Λακωνισμός σημαίνει φλυαρία. a) True b) False 16) Τα κορίτσια έπρεπε να μένουν στο σπίτι. a) True b) False 17) Οι άντρες έπρεπε να γίνουν καλοί στρατιώτες. a) True b) False

Η ζωή στην αρχαία Σπάρτη

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?