IGAZ: Mózes testvére Mirjam és Áron, Mózest a fáraó lánya nevelte fel, Mózes 120 esztendős korában halt meg, A nép a pusztai vándorlás során imádott bálványt, A főpap Áron volt, A szent sátor és a szövetség ládája a Levitákra volt bízva, Mózes nem mehetett be az Ígéret földjére csak megnézhette egy hegyről., Isten a népről mindvégig gondoskodott a vándorlás során, A nép sokszor volt elégedetlen a vándorlás során, HAMIS: Az első főpap Mózes volt, A választott nép 50 évig vándorolt a pusztában, A nép mindvégig hű volt Istenhez, A kígyók közül a rézkígyó volt a legveszélyesebb, Mózes utódja Jákob lett, Mózes a Sínai hegyen halt meg, Mózes sírhelyét ma is látogatják zarándokok, Isten Józsuénak adta a 10 parancsot, A választott nép sosem zúgolódott Mózes ellen.,

Igaz-hamis Mózesről_harmadikosok

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?