1) Milyen vallású vagy? a) Római katolikus keresztény b) Görög katolikus keresztény c) Evangélikus 2) Mikor lettél Római Katolikus Keresztény? a) Mikor megbérmáltak b) Mikor megkereszteltek c) Mikor megszülettem 3) Kinek a gyermeke lettél mikor megkereszteltek? a) Keresztanyukámnak b) A védőszentemnek c) Istennek 4) Hány Isten van? a) három b) kettő c) egy 5) Hány Isteni személy van? a) egy b) kettő c) három 6) Hogyan hívjuk egy szóval a három isteni személyt? a) Háromszentség b) Szentháromság c) Hármasság 7) Ki követte el az ősbűnt? a) Ádám és Éva b) Káin és Ábel c) Júdás 8) Mi törli el az ősbűnt? a) A gyónás b) A keresztség c) A bűnbánati ima a szentmisén 9) Ki követ el bűnt? a) Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik a haverjainak.  b) Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Istennek. c) Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik minden embernek. 10) Mit ígért Isten a bűnös embereknek? a) Hogy majd nem figyel ha vétkezünk! b) Hogy idővel megválthatják saját magukat a bűntől. c) Elküldi egyszülött fiát a Megváltót, Jézus Krisztust. 11) Mit tett Jézus az utolsó vacsorán? a) Megalapította az oltáriszentséget b) Megalapította a pápaságot c) Meghagyta hogy soha többet ne csináljanak ilyent. 12) Mikor támadt fel Jézus? a) Húsvétkor b) Karácsonykor c) Pünkösdkor 13) Mikor ünnepeljük Jézus mennybemenetelét? a) Húsvét után 50 nappal b) Húsvét után 40 nappal c) Húsvét után 30 nappal 14) Mit ünneplünk pünkösdkor? a) Jézus megkeresztelkedését b) Jézus mennybemenetelét c) A Szentlélek eljövetelét 15) Mi az anyaszentégház? a) Szűz Mária tisztelete b) Isten népének közössége c) Anyák imaközössége 16) Kik az apostolok utódai? a) A papság (pápa, püspökök, papok) b) Minden ember a földön c) A hitoktatók 17) Mi az oltáriszentség? a) Jézus Krisztus valóságos teste és vére, a kenyér és a bor színe alatt. b) Egy emlék vacsora. c) Az oltár, ahol a pap misézik. 18) Hány részből áll a szentmise? a) egy b) kettő c) három 19) Hány szentség van? a) öt b) hat c) hét 20) Melyik az a szentség, ami nélkül a többi nem felvehető? a) Keresztség b) Bérmálás c) Egyházirend 21) Melyik szentségre nem készülünk még? a) Oltáriszentség b) Bűnbocsánat szentsége c) Bérmálás

Elsőáldozási vizsgakérdések

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?