Reges (s) - Kraljevi, imperium (d.o.) - vlast, in superbam dominationem (p.o.) - u oholu vladavinu, convertebant. (p.) - su mijenjali., Romani (s) - Rimljani, reges (d.o.) - kraljeve, et rem publicam (d.o.) - i republiku, constituunt. (p) - stvaraju., Libertas (s) - Sloboda, civitatem (d.o.) - državu, augebat. (p) - obogaćuje., Res publica (s) - Republika, industria et iustitia - marljivošću i pravednošću, crescebat. (p) - je rasla., Sed fortuna - Ali sreća, mores (d.o.) - običaje, mutabat. (p) - je mijenjala.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?