Create better lessons quicker
1) Kojeg se nadnevka obilježava Dan sigurnijeg interneta? a) 1. dan u 2. tjednu 1. mjesecu b) 2. dana u 2. tjednu u 2. mjesecu c) 4. dana u 3. tjednu u 5. mjesecu d) 6. dan u 1. tjednu u 7. mjesecu 2) Šta bi napravio da ti se javi nepoznata osoba na Facebook i pita te osobne podatke? a) Dao osobne podatke b) Prijavio policiji c) Zanemario poruku d) Odbio i blokirao tu osobu 3) Šta bi napravio da te neko maltretira i vrijeđa na internetu? a) Zamolio ga da prestane b) Uzvratio istom mjerom c) Obratio se odrasloj osobi i zamolio za pomoć d) Promijenio broj 4) Šta bi napravio da te nepoznata osoba pozove van preko Facebooka? a) Pristao bez razmišljanja b) Izašao sam vani c) Blokirao nepoznatu osobu d) Isključio internet 5) Što bi učinio kad bi dobio/la spam poruku? a) Prijavio spam b) Proslijedio poruku c) Odgovorio na poruku d) Zanemario poruku

Sigurnost na internetu

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c