1) Hình nào là hình tam giác? a) b) c) 2) Hình nào là hình tròn? a) b) c) 3) Hình nào là hình chữ nhật? a) b) c) 4) Hình nào là hình vuông? a) b) c) 5) Hình nào là hình ngôi sao? a) b) c) 6) Có bao nhiêu hình tam giác? a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 7) Có tất cả bao nhiêu hình tròn? a) 6 b) 5 c) 7 d) 3 8) Có bao nhiêu điểm nằm ngoài hình tròn? a) 3 b) 2 c) 1 d) 4

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?