Create better lessons quicker
True: Broj π  je iracionalan broj. , Broj π  ima beskonačno mnogo decimala, Broj π  je omjer opsega i promjera kruga., Broj π  se još naziva Ludolfov broj., Broj π  je realan broj., Broj π  je 16. slovo grčkog alfabeta., Na dan broja π  rođen je Albert Einstein., Broj π  zaokružen na pet decimala glasi 3.14159., Među prvih 30 decimala broja π  nema niti jedne nule.,

Broj pi

by Boborbas

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives