1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan? a) b) c) d) e) 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan? a) b) c) d) e) 3) Sila Persatuan Indonesia dilambangkan dengan? a) b) c) d) e) 4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dilambangkan dengan? a) b) c) d) e) 5) Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan? a) b) c) d) e)

Lambang Sila Dalam Pancasila

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?