1) Foly-tasd ! 1,4,7,....... a) 10,13,16,... b) 9,11,13, ... c) 8,10,12,... 2) Foly-tasd! 20,18,16, ....., ...., ..... a) 14, 10,  6 b) 12, 8, 4 c) 14, 12, 10 3) Me-lyik szám a 18 ki-seb-bik szám-szom-széd-ja? a) 19 b) 16 c) 17 4) Melyik szám a 12 nagyobbik számszomszédja? a) 11 b) 13 c) 3 5) 15 legyen ! a) 8+5 b) 6+8 c) 6+9 d) 2+9 6) 13 le-gyen ! a) 2+8 b) 3+9 c) 5+6 d) 4+9 7) 16 le-gyen! a) 8+9 b) 9+7 c) 11+7 d) 12+5 8) 7 legyen! a) 11-5 b) 13-8 c) 19-11 d) 16-9 9) 8 le-gyen! a) 14-7 b) 17-9 c) 11-4 d) 15-8 10) 9 le-gyen! a) 12-4 b) 20-13 c) 18-9 d) 15-7 11) 12-nél 8-cal több le-gyen! a) 19 b) 20 c) 4 d) 16 12) 18-nál 6-tal ke-ve-sebb le-gyen! a) 11 b) 13 c) 24 d) 12 13) 6 + * = 14 a) 20 b) 9 c) 6 d) 8 14) * - 5 = 9 a) 4 b) 17 c) 16 d) 14 15) 11 + 3 < * < 20 - 3 a) 14,16 b) 14,15,16,17 c) 15,16 16) 20 bé-ka ül a fo-lyó-par-ton. E-lő-ször 4, u-tá-na pe-dig 8 be-ug-rik a víz-be. Hány bé-ka ma-rad a par-ton? Hogy szá-mo-lod ki? a) 20-4+8 b) 20 - 4 c) 20 -4 - 8

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?