Create better lessons quicker
зец - Зец је палшљив., дрво - Дрво је високо., нос - Носем миришемо., лопта - Никола шутира лопту., мачка - Мачка преде., пас - Пас лаје., игла - Иглом се шије., кокошка - Кокошка чува пилиће., јагње - Јагње блеји., лисица - Лисица је лукава., медвед - Медвед спава у пећини., школа - У школи учимо., табла - По табли се пише и црта., корпа - У корпи је воће.,

РЕЧЕНИЦЕ

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives