Rdz - Rodzaju, Wj - Wyjścia, 1Krl - 1 Księga Królewska, Ezd - Ezdrasza, Hi - Hioba, Ps - Psalmy, Prz - Przysłów, Koh - Koheleta, Pnp - Pieśń nad Pieśniami, Mdr - Mądrości, Iz - Izajasza, Jr - Jeremiasza, Ez - Ezechiela, Dn - Daniela, Jon - Jonasza, Hb - Habakuka, Jdt - Judyty, Est - Estery, 1 Sm - 1 Księga Samuela, Ma - Nie ma takiego skrótu,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?