J - Ewangelia wg św. Jana, Mt - Ewangelia wg św. Mateusza, Mk - Ewangelia wg św. Marka, Łk - Ewangelia wg św. Łukasza, Ap - Apokalipsa, Dz - Dzieje Apostolskie, Rz - List do Rzymian, 1 Kor - 1 List do Koryntian, Flp - List do Filipian, Kol - List do Kolosan, 1 Tes - 1 List do Tesaloniczan, 1 Tm - 1 List do Tymoteusza, Tt - List do Tytusa, Hbr - List od Hebrajczyków, Jk - List św. Jakuba, 1 P - 1 List św. Piotra, 3 J - 3 List do św. Jana, Flm - List do Filemona, 1 Kr - Nie ma takiego skrótu, Jud - List św Judy,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?