Rozdział, "i", Werset, Oddzielenie rozdziału od wersetów, "do", Nazwa księgi.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?