1) Najważniejszą funkcją chwytników u mchu jest: a) asymilacja b) wydalanie c) wchłanianie CO2 d) przytwierdzenie do podłoża 2) Miejsce powstawania zarodników u mszaków to: a) zarodnia b) liść zarodnionośny c) zalążnia d) zarodziec 3) Zapłodnienie u mchu płonnika możliwe jest dzięki... a) powietrzu b) wodzie c) promieniom słońca d) owadom 4) Paprocie drzewiaste występują w: a) Polsce b) Australii c) RPA d) Nowej Zelandii 5) Paprotniki to typowe organowce, ponieważ wykształciły: a) korzenie, łodygi, liście b) włośniki, łodygi, liście c) korzenie, łodygi, kwiaty d) korzenie, pędy, liścienie 6) Podziemne łodygi paproci to: a) kiełki b) korzenie łodygowe c) kłącza d) kolce 7) Funkcję pędu wiosennego u skrzypów jest: a) wytwarzanie zarodników b) rozmnażanie płciowe c) podział d) asymilacja 8) Rodnie i plemnie u paproci powstają w/na: a) liściu b) przedroślu c) kłączu d) zarodni 9) Mchy i paprotniki nie wytwarzają: a) liści b) zarodników c) zarodni d) kwiatów 10) Które gatunki to rośliny żyjące w wodzie? a) Zdrojek pospolity b) Pióropusznik strusi c) Skrzyp polny d) Narecznica samcza

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?