Create better lessons quicker
Gwain - Amodau asidig sydd yn niweidiol i'r sberm, Ceg y Groth - Drysfa (maze) sy'n achosi i'r sberm fynd yn sownd a chelloedd gwyn y gwaed yn ymosod ar sberm., Croth - Celloedd gwyn y gwaed yn ymosod ar sberm, Tiwb Fallopio - Safle ffrwythloniad ble mae'r amodau'n ddelfrydol i'r sberm, Ceilliau - Safle ble caiff sberm ei cynhyrchu,

Taith Sion y sberm

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c