1) คนนี้คือใครในอเวนเจอร์ a) ธานอส b) ไอรอนแมน c) กัปตันอเมริกา d) วันเดอร์วูเมน e) สไปเดร์แมน f) โลกิ 2) คนนี้คือใครในอเวนเจอร์ a) ธานอส b) ไอรอนแมน c) กัปตันอเมริกา d) วันเดอร์วูแมน e) สไปเดอร์แมน f) โลกิ 3) คนนี้คือใครในอเวนเจอร์ a) โลกิ b) ไอรอนแมน c) ธอร์ d) กัปตันอเมริกา e) ธานอส f) แคทวูแมน 4) คนนี้คือใครในอเวนเจอร์ a) ธอร์ b) ธานอส c) โลกิ d) กัปตันอเมริกา e) สไปเดอร์แมน f) ไอรอนแมน 5) คนนี้คือใครในอเวนเจอร์ a) ฮวอกอายส์ b) โลกิ c) ธานอส d) ไอรอนแมน e) สไปเดอร์แมน f) กัปตันอเมริกา 6) คนนี้คือใครในอเวนเจอร์ a) โลกิ b) ธานอส c) ฮวอกอายส์ d) วันเดอร์วูแมน e) กัปตันอเมริกา f) ธอร์ 7) คนนี้คือใครในอเวนเจอร์ a) ธานอส b) โลกิ c) ธอร์ d) แอนท์แมน e) สไปเดอร์แมน f) ไอรอนแมน 8) คนนี้คือใครในอเวนเจอร์ a) ฮัก b) ฮอกอายส์ c) แคทวูเมน d) แอนท์แมน e) ไอรอนแมน f) สไปดี้ 9) คนนี้คือใครในอเวนเจอร์ a) ไอรอนแมน b) ธอร์ c) ธานอส d) แบล็กวิโดว e) สไปดี้ f) โลกิ 10) คนนี้คือใครในอเวนเจอร์ a) แบล็กแพนเทอ b) ธอร์ c) ธานอส d) โลกิ e) ไอรอนแมน f) กัปตันอเมริกา

ทายตัวละครใน the avengers

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?