Create better lessons quicker
1) Kakve vrste modema postoje? a) DSL b) ISDN c) SSL d) kabelski e) analogni 2) Što je modem? a)  uređaj koji digitalni signal pretvara u analogni  b) uređaj koji telefonski signal pretvara u internetski i obratno c) uređaj koji analogni signal pretvara u digitalni 3) Koja je uloga modema? a) pojačava brzinu interneta b) omogućuje spajanje računala na Internet 4) Brzina modema mjeri se u: a) kbps b) gigabajtima po sekundi c) megabajtima po sekundi d) kilobitima po sekundi e) bajtovima po sekundi f) gbps 5) Koja je brzina DSL modema? a) 10 Mb/s b) 50 Mb/s c) 20 Mb/s d) 20 Kb/s 6) Što je ISDN? a) uređaj za brži pristup Facebook-u b) uređaj za brzi pristup internetu c) uređaj za slušanje glazbe 7) Kakve IP adrese imaju poslužitelji? a) statičke  b) dinamičke 8) Što je TCP/IP? a) protokol računala b) statička adresa računala c) jezik kojim komuniciraju računala na internetu   9) Koji je protokol za slanje e-pošte? a) POP b) PMTS c) SMTP 10) Što je VOIP? a) internetsko praćenje b) internetsko telefoniranje c) internetsko dopisivanje 11) Što je web hosting? a) stavljanje web stranica na web poslužitelja b) preuzimanje sadržaja s web stranica c) surfanje po web stranicama 12) Kada internet dolazi u širu upotrebu? a) 80-ih godina b) 2000-ih godina c) 90-ih godina 13) Kako nazivamo uspostavljanje veze s udaljenim računalom i izvršavanje nekih radnji na njemu? a) Webnet b) Comnet c) e-net d) Telnet 14) Kako se zove skup pravila ponašanja na internetu? a) Bonton b) Netiquette c) Cyber 15) Što je web poslužitelj? a) Snažno računalo na kojem su smještene web stranice b) Internet stranica c) Računalo spojeno na internet

Internet-7.r-Klara Marjanović, Matej Bertić, Mihael Tomašević

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c