sebesség - A testek által megtett út és az út megtételéhez szükséges idő hányadosaként határozhatjuk meg., egyenletes mozgás - Az olyan mozgást, ahol a test egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg,, a sebesség jele - v, sebesség mértékegysége - m/s, a test pályája - Az a vonal, amelyen a test mozgás közben végighaladhat, út - A pálya azon részének a hosszát, amelyet a test adott időtartam alatt megtesz, a test elmozdulása - A mozgás kezdő-és végpontja közötti távolság, vonatkoztatási rendszer - Azt a testet, amelyhez viszonyítva megadjuk a többi test helyét és mozgását, Az út jele: - s, Az út mértékegysége: - m, Az idő jele: - t, Az idő mértékegysége: - s (sec), változó mozgás - Ha a mozgó test sebessége nem állandó, egyenletesen változó mozgás - Ha egy testsebessége egyenlő időközönként ugyanannyival változik, gyorsulás értéke - a sebességváltozás nagyságát elosztjuk az eltelt idővel, átlagsebesség - a test egyenletesen mozogva ugyanazt az utat ugyanannyi idő alatt tenné meg, mint változó mozgással., pillanatnyi sebesség - a test egyenletesen mozogna tovább, ha az adott pillanatban megszűnne az a hatás, amely addig a sebességváltozást létrehozta.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?