Sing ngripta Serat Wulangreh: Paku Buwana IV, Tembang Pangkur ana ..... gatra.: pitu, Pupuh Pangkur iku pupuh sing kaping .... saka Serat Wulangreh.: sekawan, Cacahe gatra saben sapada iku diarani... .: guru gatra, Tibane swara ing pungkasane gatra diarani... .: guru lagu, Lelabuhan kang kanggo ing wong urip. Guru wilangan lan guru lagune yaiku... .: 11-i, Ala lan becik puniku.........bacute yaiku...: prayoga kawruhana, Lelabuhan tegese... .: labuh labet, jasa,

GLADHEN SERAT WULANGREH PUPUH PANGKUR

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?