1) Di dalam Khutbah Rasulullah SAW ada menyebut tentang menjadikan ...................... dan As-Sunnah sebagai panduan. a) Al-Quran b) Tafsir c) buku panduan 2) Di dalam Khutbah Rasulullah SAW ada menyebut tentang wajib mentaati .................. selagi tidak melanggar syarak a) guru b) pemimpin c) ibu bapa d) orang tua 3) Apakah maksud Hajjatul Wada'? a) Haji permulaan b) Haji pertengahan c) Haji dan umrah d) Haji perpisahan atau haji terakhir 4) Bilakah Rasulullah SAW dan orang Islam pergi ke Mekah? a) 25 Dzulhijjah Tahun ke 10 Hijrah b) 25 Dzulkaedah Tahun ke 10 Hijrah c) 25 Dzulkaedah Tahun ke 9 Hijrah d) 25 Dzulhijjah Tahun ke 9 Hijrah 5) Berapa ramai kaum Muslimin yang menyertai Rasulullah SAW ke Mekah? a) 70 000 b) 80 000 c) 90 000 d) 99 000 6) Rasulullah dan kaum Muslimin telah bermalam di ............................. kemudian berihram. a) Dzulhulaifah b) Dzu Tuwa c) Mekah d) Mina 7) Rasulullah dan kaum Muslimin telah bermalam di ................... dan keesokannya baginda ke Arafah. a) Arafah b) Mina c) Muzdalifah d) Mekah 8) Rasulullah SAW melakukan ibadat wuquf di ........................... dan kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum Muslimin a) Mina b) Muzdalifah c) Mekah d) Arafah 9) Berikut adalah iktibar daripada peristiwa Hajjatu Wada' kecuali................. a) Hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadat b) Hendaklah sentiasa mengasihi Rasulullah SAW c) Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. d) Sentiasa bermusuhan sesama Islam 10) Berikut adalah ringkasan Khutbah terakhir Rasulullah SAW kecuali................. a) Tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam b) Wajib mentaati orang tua c) Mendirikan solat fardhu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. d) Menjauhi riba kerana riba adalah haram

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?