Správný přístup: Přistoupit na kompromis - domluvit se., Prvně si dobře rozmyslet, co chceme říct., Nebýt zbytečně tvrdohlavý., Přijmout názory druhých ., Nebýt sobecký (myslet na druhé, ne jen na sebe), Odpouštět., Nevhodný přístup: Není potřeba kompromisu - zkrátka se nedohodneme., Bez váhání říkat, co si myslím, i když to může někomu ublížit., Hádat se za každou cenu., Nepřijímat názory ostatních., Být sobecký (myslet jen na sebe)., Neodpouštět.,

Konflikty v rodině

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?