Create better lessons quicker
1) Koja rečenica je točno napisana? a) Mačka leži pored košare. b) Mačka leži u košari. c) Mačka leži ispod košare. 2) Složi rečenicu od ovih riječi: MOREM BROD PLOVI a) Brod morem plovi. b) Morem brod plovi. c) Brod plovi morem. 3) Složi rečenicu od ovih riječi: U MAMA ŠKOLI RADI a) Mama radi u školi. b) U radi mama školi. c) Radi u školi mama. 4) Koji znak ide na kraju rečenice? . ?! a) Sretan rođendan. b) Sretan rođendan? c) Sretan rođendan! 5) Koji znak ide na kraju rečenice? . ?! a) Tko pjeva! b) Tko pjeva. c) Tko pjeva? 6) Koji znak ide na kraju rečenice? . ?! (dva su moguća odgovora) a) Volim zimu. b) Volim zimu! c) Volim zimu? 7) Koji znak ide na kraju rečenice? . ?! a) More je plavo? b) More je plavo. c) More je plavo! 8) Koja rečenica je točno napisana? a) Ante pjeva u b) Djed Tomislav se smije. c) vjetar 9) Koja rečenica je točno napisana? a) Ivan pije sok. b) zima c) Baka Ema je kod susjede elle. 10) Pročitaj rečenicu: Josipov je kišobran mokar. Ova rečenica ima a) 5 riječi b) 7 riječi c) 4 riječi 11) Riječ kišobran ima a) 9 slova b) 4 slova c) 8 slova

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c