Igaz: Jézusról sokan hallottak, csodatételei miatt., A százados zsinagógát épített Kapernaumban, Meggyógyult a szolga., Jézus minden hitből fakadó tettnek örül., A százados közbenjárt a szolgájáért., Hamis: A százados Jeruzsálemben lakott., A századosnak a fia betegedett meg., A századost nem szerették a zsidó emberek., Jézushoz először a százados a barátait küldte., Jézus bement a százados házába.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?