Create better lessons quicker
Gospodarstvo zavičaja čine sve djelatnosti (zanimanja) kojima se ljudi bave u tom području. Razlikujemo nizinski, brežuljkasti, gorski i [primorski] zavičaj. U nizinskim područjima ljudi se bave [poljoprivredom]. Važne gospodarske djelatnosti su : [ratarstvo], voćarstvo i [stočarstvo]. Dio stanovništva nizinskog zavičaja zaposlen je u [tvornicama], koje prerađuju domaće poljoprivredne [proizvode] i kvalitetno [hrastovo] drvo.  U brežuljkastom kraju, osunčane strane brežuljka pogoduju razvoju [vinove] [loze] i voćarstva. Važne su gospodarske djelatnosti stočarstvo i [peradarstvo]. Brežuljkasti krajevi ističu se ljepotom [krajolika] i znamenitostima te se i kod njih razvija [turizam]. U gorskom zavičaju najstarija gospodarska djelatnost je [ovčarstvo], a uzgajaju se i goveda. Malo je obradivih površina. Važne gospodarske djelatnosti su [šumarstvo] i drvna [industrija]. Također se razvija turizam zbog ljepote i očuvanosti [prirode]. U primorskom zavičaju uz [vinogradarstvo], [maslinarstvo] te uzgoj limuna, naranača i mandarina važna primorska djelatnost je [pomorstvo], ribarstvo i [brodogradnja]. U tim djelatnostima rade pomorci, ribari i brodograditelji. U današnje doba ljudi se u primorju uglavnom bave turizmom..

Gospodarstvo zavičaja (3.r)

by Cuvar

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives