Create better lessons quicker
1) Vode koje teku nazivamo a) stajaćice b) tekućice c) slane vode 2) Bara i jezero su vode a) stajaćice b) tekućice 3) Izvor je mjesto gdje tekućica izvire iz zemlje. a) Točno b) Netočno 4) Svaka tekućica nema korito. a) Točno b) Netočno 5) Mjesto na kojem jedna voda utječe u drugu naziva se a) utok b) pritok c) ušće 6) Vode tekućice teku a) uzvodno b) nizvodno c) ravno

Vode u zavičaju

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c