1) Hình chữ nhật ? a) b) c) 2) Hình tròn ? a) b) c) 3) Hình vuông ? a) b) c) 4) Đồ vật có dạng hình tam giác ? a) b) c) 5) Hình tròn ? a) b) c) 6) Đồ vật có dạng hình chữ nhật ? a) b) c) 7) Đồ vật có dạng hình vuông ? a) b) c)

Ôn tập hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông -01

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?