1) Jirkův táta se živí jako kuchař. a) Jirkův táta b) Táta se živí c) Živí se jako kuchař 2) Narodila jsem se 16. července 2000 v Telči. a) Narodila jsem se (já) b) Narodila jsem se v Telči c) Narodila jsem se 16.července 2000 3) Ve škole mám nejraději matematiku. a) (já) mám b) Ve škole mám c) Mám matematiku 4) Matematika se vyučuje v každé škole. a) Matematika se vyučuje b) Vyučuje se (ona) c) Vyučuje se v každé škole 5) Ve středověku pořádali panovníci na hradě rytířské slavnosti. a) Ve středověku pořádali b) Pořádali panovníci c) Pořádali slavnosti 6) Ke králi se sjížděli panovníci z celého světa. a) Ke králi se sjížděli b) Sjížděli se z celého světa c) Panovníci se sjížděli 7) Často se pořádaly hostiny a hony. a) Pořádaly se hostiny a hony b) Často se pořádaly c) Pořádaly se ony 8) Kolem hradů se táhly hluboké lesy. a) Kolem hradů b) Se táhly lesy c) Lesy hluboké 9) Nakázal nám vrátit se rychle domů. a) Nakázal nám b) Nakázal se vrátit c) (on) nakázal se vrátit 10) Sáně se samy rozjely dolů. a) Sáně se rozjely b) Sáně se rozjely samy c) Rozjely se samy

Podmět a přísudek, základní skladebná dvojice

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?