Create better lessons quicker
Када је трајао класицизам у музици?, Наведи преставнике класицизма у музици, Који је композитор био пола свога века у класицизму а пола свога века у романтизму?, Како су се кретале мелодије у класицизму?, Који је град био средиште музичког класицизма?, Каква је тонска грађа у класицизму?, Какве су мелодије у класицизму?, Шта се јавлја у динамици у периоду музичког класицизма?, Какав је хомофони слог?( У класицизму), Где превладава хомофони слог?.

МУЗИЧКИ КЛАСИЦИЗАМ (8.разред)- Ирена Гуштин

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c