1) Ο μυκηναϊκός πολιτισμός αναπτύχθηκε κατά: a) την εποχή του Σιδήρου b) την εποχή του Λίθου c) την εποχή του Χαλκού 2) Γνωστά ανάκτορα της μυκηναϊκής εποχής ήταν στις περιοχές: a) Κνωσός, Φαιστός, Μάλλια, Ζάκρος b) Μυκήνες, Τίρυνθα, Πήλο και Θήβα 3) Ο αρχαιολόγος που ανέσκαψε τις Μυκήνες a) Άρθουρ Έβανς b) Ερρίκος Σλήμαν 4) Τα μυκηναϊκά ανάκτορα περίπου το 1200 π.χ. καταστρέφονται ή παρακμάζουν a) Σωστό b) Λάθος 5) Τα ανάκτορα ήταν χτισμένα συνήθως στην κορυφή οχυρωμένων ακροπόλεων a) Σωστό b) Λάθος 6) Ο μυκηναϊκός πολιτισμός δέχθηκε ευεργετική ώθηση από τον πολιτισμό a) των Κυκλαδιτών b) των Αιγυπτίων  c) των Μινωιτών d) των Φοινίκων 7) Από τους Μινωίτες δανείστηκαν οι Μυκηναίοι a) το ντύσιμο b) ποικίλα τεχνολογικά επιτεύγματα, μορφές τέχνης και την ιδέα της γραφής. c) το πολίτευμα d) τα όπλα 8) Η οικονομική ζωή των Μυκηναίων βασιζόταν κυρίως: a) στο κυνήγι b) στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη ναυτιλία και το εμπόριο. 9) Στα μυκηναϊκά ανάκτορα αναπτύχθηκαν  a) οι τέχνες και τα γράμματα b) διάφοροι βιοτεχνικοί κλάδοι όπως η ελεφαντουργία c) οι πολεμικές τέχνες 10) Η γραφή που χρησιμοποίησαν οι Μυκηναίοι ήταν η: a) Γραμμική Α' b) Γραμμική Β' c) Ιερογλυφική 11) Στην κορυφή της μυκηναϊκής κοινωνίας βρισκόταν ο: a) Αυλικός b) Δήμος c) Άναξ d) Δούλος 12) Η Γραμμική Β' ήταν: a) συλλαβική b) φωνολογική c) φθογγολογική 13) Οι Μυκηναίοι έγιναν θαλασσοκράτες και αποίκισαν την: a) Ιταλία b) Κύπρο c) Σικελία d) Μ. Ασία 14) Οι Μυκηναίοι λάτρευαν a) τους θεούς του Ολύμπου b) γυναικείες θεότητες c) την φύση 15) Οι Μυκηναίοι χτίζουν τα ανάκτορά τους σε ακροπόλεις τις οποίες οχυρώνουν με γιγαντιαία τείχη. a) Σωστό b) Λάθος 16) Τα τείχη αυτά είναι γνωστά ως a) μυκηναϊκά b) θεόρατα c) κυκλώπεια 17) Αποτελούνταν και από το κύριο δωμάτιο που είχε στο κέντρο a) κολόνες b) μια τρύπα c) μεγάλη κυκλική εστία 18) Μετά την ταφή, διάδρομος και θάλαμος σκεπάζονται με χώμα a) Σωστό b) Λάθος

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?