Create better lessons quicker
1) Bundarkan 0.04374 betul kepada tiga angka bererti. a) 0.04 b) 0.043 c) 0.044 d) 0.0437 2) Jadual 5 menunjukkan hubungan antara nombor asas dua dalam pemprosesan komputer. Apakah nombor dalam asas dua yang diwakili oleh P. a) 0100 0100 b) 0100 1000 c) 0101 0000 d) 0110 0000 3) Dalam Rajah 6, PQT ialah sebuah segi tiga sama sisi. Cari nilai x. a) 60 b) 70 c) 80 d) 90 4) Dalam Rajah 7, PQRSTU ialah sebuah oktagon sekata. Cari nilai x + y. a) 105 b) 135 c) 160 d) 175 5) Rajah 9 menunjukkan satu corak yang dihasilkan di bawah beberapa putaran arah lawan jam pada pusat O. Segi tiga bersudut tegak P adalah objek bagi penjelmaan itu. Diberi titik J, O dan K adalah segaris. Cari sudut putaran jika segi tiga II ialah imej bagi segit tiga P. a) 120° b) 150° c) 180° d) 210°

Mathematics KSSM T4 (Quick Revision)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives