Create better lessons quicker
1) Wybierz elementy muzyki a) Rytm b) Melodia c) Harmonia d) Barwa dźwięku i dynamika e) Tempo i artykulacja f) instrumenty perkusyjne 2) Dynamika w muzyce to: a) barwa dźwięku b) głośność dźwięku c) tempo w jakim wykonujemy utwór 3) Forma muzyczna to: a) budowa utworu muzycznego b) kondycja fizyczna muzyka c) melodia 4) Artykulacja to: a) sposób wydobywania dźwięku zastosowany w danym utworze b) brzmienie instrumentu c) rytm

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives