μονοσύλλαβες: το, ζω, πως, που, η, των, τον, μια, δισύλλαβες: κόρη, βόδι, πάνω, έχω, δένω, τρέχω, κότα, κάνω, τρισύλλαβες: δένομαι, αχινός, καπέλο, νομίζω, μαλώνω, ταβάνι, τραπέζι, μολύβι, πολυσύλλαβες: χτενίζομαι, ζαλίζομαι, γουρουνάκι, καταλαβαίνω, υπολογιστής, τετράδιο, πορτοκαλάδα, ζωγραφίζω,

ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?