Create better lessons quicker
1) Koji je ovo kulturno-povijesni spomenik? a) Gregorijanska ploča b) Bašćanska ploča c) Baštinska ploča 2) Tvoji roditelji, bake i djedovi tvoji su: a) potomci b) predci 3) Što će tebi biti tvoja djeca jednoga dana kada odrasteš? a) potomci b) predci 4) Od kada brojimo godine života? a) Od našeg prvog rođendana b) Od nadnevka našeg rođenja 5) Moja baka ima 70 godina, koliko je to desetljeća? a) 70 b) 700 c) 7 6) Kako čitamo lentu vremena? a) s desna ulijevo b) slijeva nadesno 7) Koje je sada stoljeće? a) 22. b) 21. c) 20. d) 2100. 8) Kada je započelo 21. stoljeće? a) 1.1.2001. b) 31.12.2000. c) 1.1.2000. 9) Godina je 1300., koje je to stoljeće? a) 13. b) 14. c) 12. 10) Godina je 3000. , koje je to tisućljeće? a) 3. b) 30. c) 4. 11) Godina je 3001., koje je to tisućljeće, a koje stoljeće? a) 4. tisućljeće, 31. stoljeće b) 3.tisućljeće, 31. stoljeće

Snalaženje u vremenu

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c