Create better lessons quicker
1) Wyrazy z głoską S a) b) c) d) e) f) 2) Wyrazy z głoską Ś/SI a) sanki b) ślimak c) sitko d) śliwki e) pasek f) zęby 3) wyrazy z głoską S a) autobus b) pies c) las d) gęś e) miś f) globus 4) wyrazy z głoską Ś/SI a) gęś b) miś c) świnka d) pies e) las f) globus

Wleć samolotem na poprawne odpowiedzi, wymawiaj wyraz, w który wlatujesz samolotem

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives