Create better lessons quicker
עם איזה תחושות אני בא לכאן היום?, מישהו מהמשפחה שבזכותו התקופה הייתה טובה יותר, למה התגעגעתי?, מה אני רוצה לשמר מהתקופה הזאת?, הכי עזר לי ש ..., מה יעזור לי לצלוח את התקופה הזאת בשלום?, מה למדתי על עצמי מהתקופה האחרונה..., משמח אותי בחזרה לבית הספר ש..., מה היה לי הכי קשה ?, מה התפילה שלי לתקופה שתבוא?, מי ארצה לחבק כשיהיה אפשרי?, מעשה טוב שעשיתי ב תקופה הזאת  , חוויה מצחיקה שהייתה לי ב תקופה האחרונה?.

חזרה לשגרה

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives