Create better lessons quicker
a trainer - a person who trains, a trainee - a person who is being trained, be in charge of / run - manage, suitable - pasujący, convenient - wygodny, pasujący (termin), interrogation - przesłuchanie (na policji), interview - rozmowa o pracę , notice - wypowiedzenie, apply for - ubiegać się o, recruit - rekrutować, make somebody redundant - zwolnić kogoś (formalnie), sack somebody, lay somebody off / fire someone - zwolnić kogoś (mniej formalnie), payrise - podwyżka, perks - dodatkowe profity (siłownia, prywatna opieka medyczna itp.), fill in / out - wypełnić (dokumenty) , take on - 1. start (a course, a job), 2. hire (new staff), turn something down  - reject something , send out - rozesłać, send off - wysłać, find out - dowiedzieć się ,

spotlight fce unit 2 vocabulary work

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives