Create better lessons quicker
glagolski načini - Glagolski oblici koji izriču poseban odnos govornika prema radnji., neka - Čestica koju koristimo za imperativ 3.os. jed. ili mno., pogodbeni način - Drugi naziv za kondicional prvi, imperativ - Drugi naziv za zapovjedni način., dva - Koliko imamo kondicionala u hrvatskom jeziku?, kondicionali - Složeni glagolski načini., možemo - Možemo li sprezati imperativ i kondicional prvi?, ima - Ima li kondicional 1. oblike za sva tri roda u množini i jednini?, ne - Je li glagol IDI kondicional drugi?, da - Imperativ je jednostavni oblik.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives