ion - töltéssel rendelkező kémiai részecske, kation - atomból e- leadással keletkező +töltésű ion, anion - atomból e- felvétellel keletkező -töltésű ion, ionkötés - kémiai kötés, ellentétes töltésű ionok közötti elektromos vonzás, ionvegyület - ionokból áll, nincs töltése, képlettel jelöljük, MgO - magnézium-oxid, CaCl2 - kalcium-klorid, Al 3+ - alumíniumion, Br- - bromidion, molekula - összetett kémiai részecske, amely meghatározott számú atomból áll, kovalens kötés - közös e- párral létesített kémiai kötés, elemmolekula - azonos atomok kapcsolódnak egymáshoz, kötő e- pár - részt vesz a kötésben, nemkötő e- pár - nem vesz részt a kötésben, vegyületmolekula - különböző atomok kapcsolódnak egymáshoz, CO2 - szén-dioxid, HCl - hidrogénklorid, NH3 - ammónia, O2- - oxidion, Ca2+ - kalciumion, Na2O - nátriumoxid, NaCl - nátriumklorid,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?