Create better lessons quicker
schengeni egyezmény - Az Európai Unió egyik legfontosabb elvének, az unión belül történő szabad mozgásnak a dokumentuma, amely lehetővé tette a tagállamok közötti útlevél nélküli átjárást., terrorizmus - Olyan stratégia, amely erőszak alkalmazásával vagy az erőszakkal való fenyegetéssel félelmet és zavart kelt, hogy megzavarja valamely állam működését vagy megváltoztassa a fennálló hatalmi viszonyokat., Európai Unió - Európa és a világ egyik legfontosabb gazdasági és politikai közössége.2004 óta Magyarország is tagja. 2004 óta Magyarország is tagja., globalizáció - A kommunikáció felgyorsulásának egyik következménye, melynek során a világ egymástól távol lévő területei is kapcsolódnak egymáshoz., privatizáció - Másképpen magánosítás, az állam tulajdonát képező vagyontárgy magánkézbe adása., 1999 - Magyarország NATO-csatlakozásának éve., 1991. június 19 - Az utolsó szovjet katona is elhagyja Magyarországot., multikulturalizmus - Olyan ideológiai elképzelés, amely hisz a békés egymás mellett élés és a kulturák közötti konfluktushelyzetek békés megoldásában., koalíció - Szövetség, politikai egyesülés. A politikai nyelvben használatos a pártok és/vagy mozgalmak olyan együttműködésének jelzésére, amelyben önállóságukat (legalább formailag) megtartják., kárpótlás - A rendszerváltás során a magyar állam kárpótolni próbálta a kommunista áldozatokat, Göncz Árpád - A rendszerváltás idején a Szabad Demokraták Szövetsége politikusa volt. A rendszerváltás utáni első köztársaság őt választotta elnökévé, a tisztséget 2000-ig viselte., Antall József - Magyarország rendszerváltás utáni első miniszterelnöke, MDF-es politikus.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives