Create better lessons quicker
Hukum Kanun Melaka - Mengandungi 44 fasal/Jenayah/Bidang kuasa sultan dan pembesar/kekeluargaan/hal berkaitan ekonomi, Perkataan yang hanya boleh digunakan oleh Raja - Titah/murka/kurnia/anugerah, Undang-undang Laut Melaka - Perkara berkaitan dengan peranan nakhoda/pelayaran/jenayah atas kapal/percukaian, Nakhoda - Berkuasa penuh/raja dalam pelayaran/harus mematuhi arahan dan perintah nakhoda, Pegawai di atas kapal - Jurumudi/malim/jurubatu, Malim - Seorang yang arif dalam pelayaran/mengetahui tentang ombak/arus/kedudukan bulan dan bintang, Masyarakat Kesultanan Melaka - Golongan pemerintah/golongan diperintah, Golongan Pemerintah - Sultan/pembesar/kerabat diraja/ulama, Peranan Sultan - Menaungi dan menjaga keselamatan rakyat/mewujudkan perpaduan/menjaga kemakmuran dan kestabilan kerajaan, Peranan Pembesar - Memelihara keamanan/kebajikan rakyat/perantara sultan dan rakyat/mengutip hasil/membekal tentera, Peranan Rakyat - Taat setia/mematuhi arahan/tidak menderhaka/menjadi tentera/gotong-royong/pengayuh/pendayung kapal perang, Waadat - Perjanjian/perjanjian antara Demang Lebar Daun(golongan diperintah dengan Sang Sapurba(Golongan pemerintah), Golongan rakyat - Peniaga/petani/tukang/nelayan, Golongan Hamba - Hamba raja/hamba berhutang/hamba biasa, Tulah - Kecelakaan yang menimpa seseorang kerana melanggar larangan/titah raja/menderhaka kepada raja,

Latihan B1 - Bahagian 2 / T4 / KSSM - Cikgu Kumar (koleksi bahan group telegram)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives