Từ chỉ người: cô giáo, học sinh, bạn Mai, Từ chỉ đồ vật: tủ, cái bàn, sách, Từ chỉ cây cối: xoài, dừa, hoa hồng, Từ chỉ con vật: mèo, thỏ, hươu,

Sắp xếp các từ vào nhóm thích hợp (Hoàng Oanh)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?