Create better lessons quicker
1) Koja je planet Zemlja poredu? a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5. f) 6. 2) Koliko ima ljudi na Zemlji? a) 5.9 Biliona b) 7.6 Milijardi c) Ja neznam d) 658 Biliona e) 700 Biliona f) 7.5 Biliona 3) Planet Zemlja je... a) Plavi planet b) Žuti planet c) Sivi planet d) Smeđi planet e) Rozi planet f) Crni planet 4) Kako je nastala zemlja? a) Od Boga b) Od čovjeka c) od leda d) Od životinja e) Od Jupitera f) Ja neznam 5) Gdje žive pigvini? a) Sve posvuda b) Na sjeveru c) U pustinji d) Na sjeveru i istoku i zapadu i jugu e) Na jupiteru f) Na jugu 6) Gdje ljudi žive? (Izaberi 3!) a) Sve posuda b) Na Zapadu i Istoku c) Na Jugu d) Na sjeveru e) Na mjesecu f) Na jupiteru 7) Gdje se nalazi Ekvator Zemlje? a) Na jugu b) U sredini Zemlje koje dijeli zemlju na sjever zemlje i jug zemlje c) na Zapadu d) Nigdje e) Na Mjesecu f) U jupiteru 8) Ko je izmislio Mobitel? a) Ljudi b) Bog c) Životinje d) Psi e) Ne znam f) Mačke 9) Tko je izmislio kompjuter?(PC) a) Ljudi b) Bog c) Životinje d) Psi e) Ne znam f) Mačke 10) Gdje se nalazi Moskva? a) U Rusiji b) U Hrvatskoj c) U Kulumbiji d) U Papui Novi Gviniji e) U Kini f) U Mađarskoj

PLANET ZEMLJA (Uređeno)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives