1) Voda je tekućina bez boje, mirisa i okusa. a) TOČNO b) NETOČNO 2) Ako u vodu dodamo malo šećera voda će promijeniti: a) okus b) boju c) oblik 3) Ako u vodu dodamo malo soli voda će promijeniti: a) boju b) okus c) izgled 4) Voda se na hladnoći: a) grije b) smrzava c) otapa 5) Slika koja prikazuje zamrznutu vodu je: a) b) c) 6) Voda se može pretvoriti u led. a) TOČNO b) NETOČNO 7) Led se može pretvoriti u vodu. a) TOČNO b) NETOČNO 8) Ako u čašu vode stavimo dvije kockice leda i miješamo što će se dogoditi? a) Nastat će tri kockice leda. b) Ništa se neće promijeniti. c) Led će se otopiti. 9) Voda se može pretvoriti u paru? a) TOČNO b) NETOČNO 10) Kada vodu ulijemo u posudu i stavimo na štednjak nakon nekog vremena primjećujemo: a) kako voda isparava b) kako se voda zamrzava c) kako voda mijenja okus 11) Koja slika prikazuje isparavanje vode? a) b) c) 12) Zagrijavanjem voda isparava i prelazi u vodenu paru. a) TOČNO b) NETOČNO 13) Nakon što se vodena para ohladi ponovno se pretvara u vodu, vodene kapljice. a) TOČNO b) NETOČNO 14) U prirodi se stalno događaju promjene stanja vode. a) TOČNO b) NETOČNO 15) Voda može biti u tekućem, čvrstom i plinovitom stanju. a) TOČNO b) NETOČNO 16) Slika prikazuje vodu u : a) tekućem stanju b) čvrstom stanju c) plinovitom stanju 17) Slika prikazuje vodu u : a) čvrstom stanju b) plinovitom stanju c) tekućem stanju 18) Slika prikazuje vodu u : a) tekućem stanju b) plinovitom stanju c) čvrstom stanju

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?