Create better lessons quicker
1) У якому році засноване місто Рим за легендою? a) 776р. до н. е. b) 753 р. до н. е. c) 509 р. до н. е. 2) Як називали двох найвищих посадовців Римської республіки, яких щороку обирали з патриціїв? a) ліктори b) консули c) сенатори 3) Яку нову провінцію Риму було приєднано завдяки завоюванням Гая Юлія Цезаря? a) Ахайя b) Іспанія c) Галлія 4) У якому рядку всі слова стосуються внутрішньої політики Октавіана Августа? a) політика "милосердя", диктатор, тріумфатор, сенатори b) імператорські провінції, перший тріумвірат, народне ополчення c) преторіанська гвардія, імператор, сенаторські провінції, префект 5) Римська влада переслідувала християн тому, що... a) вони готували повстання проти влади Риму b) імператори вбачали в них загрозу своїй владі c) до християн належали здебільшого найбідніші верстви населення 6) Як називають союз трьох правителів? a) Тріумвірат b) Тріумф c) Диктатор 7) Яку назву мав воїн, що бився для втіхи глядачів? a) гладіатор b) центуріон c) гастат 8) Назвати аристократа доби Октавіана, який допомагав матеріально митцям a) Меценат b) Мажор c) Цензор 9) Що таке республіка? a) Держава, якою управляють обрані на певний період люди. b) Влада спадкового монарха c) Відсутність влади. 10) Вкажіть причини боротьби між патриціями та плебеями. a) Патриції захопили всі державні посади, створені після вигнання царя. b) Значна частина них страждала від нестачі землі та боргів. c) Плебеї були обмежені у правах порівняно з патриціями. 11) Легіон - це... a) Військова одиниця армії Стародавнього Риму. b) Одна із назв народних зборів c) Особиста охорона диктатора.

Стародавній Рим

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives