Create better lessons quicker
nazwa: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz, pytania: kto? co?, kogo? czego?, komu? czemu?, kogo? co?, z kim? z czym?, o kim? o czym?, !,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives